nymalat-tak

Taket efter två varv stopprimer och två varv slutstrykning i glans 7 – matt.