bostik-migrationssparr

Migrationsspärr isolerar från det gamla asfaltbaserade limmet som annars kan ge genomslag och missfärga den nya mattan.