utsikt fran overvaningen

Utsikten från övervåningen vi isolerade i Gällivare