Planlösning Torgrim

Översikt av planlösningen på nedre plan, med pelaren inringad som vi tagit bort.