Köpvillkor för Bohlins kundkort

Detta avtal reglerar köpvillkor och överenskommelsen mellan Bohlins BMM och Kundkortsinnehavare, nedan kallad ”kunden”.

Rabatt på produkter

I både Flügger färgs butiker samt på målahuset.se får du 35 % rabatt på valfria 9- till 12-litersförpackningar, och 20 % rabatt på de andra varorna i sortimentet. Rabatterna gäller Flügger färgs egna produkter i deras ordinarie sortiment. Rabatterna dras från ordinarie pris och kan inte kombineras med andra kampanjer/rabatter.

Användande av kundkortet

Du kan handla till ditt hem när det passar och i flera omgångar. I Flüggerbutiken kommer du att behöva visa upp ditt kundkort och legitimera dig för att få rabatterna vi erbjuder. I butiken får du även hjälp och rådgivning av Flügger Färgs kunniga och servicevänliga personal.

Betalning

Observera att du inte betalar i Flügger Färg-butiken; för att rabatterna ska gälla betalar du via faktura. Om så önskas kan faktura sändas med e-post, meddela oss i så fall. Vi fakturerar löpande veckovis allt eftersom du handlar.

På Bohlins BMM AB samarbetar vi med Finansia Fakturatjänst AB som sköter all vår fakturahantering, inklusive påminnelser och inkassohantering. Tänk på att din faktura ska betalas till det bankgiro som anges på fakturan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

När du i samband med ansökan lämnar ditt personnummer gör Bohlins BMM AB en kreditprövning och en kreditupplysning kan komma att tas. Du får besked om din ansökan inte blir godkänd.

Ångrat köp, returer och reklamationer anmäls till Bohlins BMM.

Ansökan om kundkort

Innan du kan nyttja våra rabatter måste du ansöka om Bohlins kundkort. Det kan du enkelt göra online under fliken ”Ansök om kundkort” på vår webplats www.bohlins-bmm.se Vid godkänd kreditupplysning skapar vi ett kundkonto med kundnummer och kundkortet skickas hem till dig.

Flera kundkort på samma adress

Om du vill kan vi utfärda fler kort för ditt kundkonto. Ni får då samma kundnummer och blir solidariskt betalningsansvariga.

En värdehandling

Bohlins kundkort är en värdehandling och ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan använda kortet. Det är också viktigt att du vid varje köp legitimerar dig med godkänd ID-handling.

Spärr av kundkort

Om du av någon orsak vill spärra ditt/dina kort, om du tappar kortet eller om det blir stulet; kontakta oss omgående så spärrar vi kortet.

Uppsägning av avtal

Du som kund kan säga upp detta avtal skriftligen, via säker e-post eller per telefon. Kunden och eventuella fler kundkortsinnehavare äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, tillsammans eller var för sig. Bohlins BMM underrättar då omedelbart övriga Kundkortsinnehavare om uppsägningen.

Bohlins BMM har rätt att skriftligen säga upp avtalet med en uppsägningstid av en månad. Om kunden bryter mot detta avtal har Bohlins BMM rätt att med omedelbar verkan avbryta fortsatt kredit.

Förnya ditt kundkort

Bohlins kundkort gäller i ett år från utfärdandet. När giltighetstiden för ditt kundkort går ut; förnya kundkortet genom att ansöka på nytt via vår webbplats eller genom att ringa oss.

Dina personuppgifter

När du ansöker om Bohlins kundkort förs dina personuppgifter in i Bohlins BMM:s kundregister. Vi lämnar inte ut våra kunders uppgifter till tredje part.

Uppgifterna behandlar vi för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. De kan också användas för våra utskick av relevant information och erbjudanden. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, till exempel namn och personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Om du vill veta vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter så kontakta oss.

Giltighetstid

Dessa villkor gäller för kort utfärdade efter 1 maj 2018 och tills vidare.

Godkännande av villkor

Genom att använda kundkortet godkänner du dessa villkor.

Ansök om Bohlins kundkort idag!