forberett-for-garderober

Annan vinkel av utrymmet för garderober eller annan förvaring. Förberett för skjutdörrar.