golvstripper

Fredrik använder stripper för att avlägsna den gamla golvmattan