Försäkringsjobb

Nytt för 2018 är att vi numera använder systemet MEPS som arbetsredskap, vilket har öppnat för samarbete med olika försäkringsbolag. Vi har slutit avtal med olika bolag, och satsar på detta framöver. I vårt uppdrag kommer vi bland annat att med projekt som vattenskador, brandskador, skador efter baktryck i avlopp, snömängder och mycket annat.