Kvalitetspolicy

För oss är det viktigt att rätt kvalitet på material och arbete används vid rätt tillfälle. Detta är en förutsättning för kunna ge dig som kund ett så bra resultat som möjligt. Att leverera material och arbete till rätt pris, och att färdigställa arbetet inom uppsatta tidsramar. Du som kund och dina önskemål ska alltid vara i centrum. Det är det viktigaste för oss på Bohlins BMM AB.

Det här är våra mål

  • Att alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler och bestämmelser.
  • Att välja underentreprenörer eller samarbetspartners med största omsorg.
  • Att arbetet utförs av bra och trygga arbetare som trivs och är stolta med sitt hantverk.
  • Att projektledare finns nära kunden.
  • Att uppdraget alltid utförs inom uppsatta tidsramar.
  • Att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas snarast.